Novela zákona: osvobození od daně z nabytí pro jednotky v nových rodinných domech

Novela zákona: osvobození od daně z nabytí pro jednotky v nových rodinných domech

11477985596_c784fd104c_z

Aktuálně se v závěrečné fázi legislativního procesu nachází poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

S ohledem na vzrůstající trend vzniku jednotek (bytů) v rodinných domech se navrhuje rozšířit současné osvobození od daně z nabytí nemovitostí pro nové stavby také na jednotky vymezené v rodinných domech. Důvod pro přijetí novely zákonného opatření Senátu vyplývá z potřeby odstranit rozdílné pojetí osvobození od daně u jednotek v bytových domech a jednotek v rodinných domech tak, aby osvobození pro rodinné domy bylo poskytnuto bez ohledu na to, zda je nabýván podíl na nemovité věci nebo jednotka.

Cílem návrhu je zachovat toto osvobození pouze na případy nových staveb určených k bydlení. Současně se však navrhuje zachovat shodné zákonné podmínky pro možnost uplatnění osvobození, tj. za předpokladu, že k nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě dojde v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky, a to od toho dne, který nastane dříve.

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *