Zrušení předkupního práva od 1. 7. 2020

Zrušení předkupního práva od 1. 7. 2020

real-estate-3408039_1280

S účinností od 1. července 2020 došlo k podstatnému uvolnění legislativy týkající se předkupního práva podílových spoluvlastnictví při převodu nemovitosti. Prodejce tak již ve většině případů nemusí nejprve nemovitost nabídnout ostatním spoluvlastníkům, pouze ve výjimkách uvedených níže.

Předkupní právo se dle staré právní úpravy pojilo s průtahy a administrativou, které prodejce v prodeji nemovitosti často brzdily. Jednalo se například o prodej bytu s garážovým stáním, které nebylo ve výhradním vlastnictví majitele bytové jednotky, ale bylo zapsáno jako spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce. V tomto případě musel vlastník bytové jednotky nabídnout ostatním spoluvlastníkům tento podíl (garážové stání) ke koupi, přičemž spoluvlastníci měli lhůtu 3 měsíce na využití svého předkupního práva.

Novelou občanského zákoníku s účinnosti od 1. 7. 2020 se předkupní právo prakticky ruší, výjimkou zůstává spoluvlastnictví v případě dědictví, kdy mají ostatní spoluvlastníci právo uplatnit předkupní právo, ovšem pouze po dobu 6 měsíců od doby, kdy takové spoluvlastnictví vzniklo. Pokud ovšem vlastník převádí podíl na manžela, manželku, sourozence nebo příbuzného v přímé řadě, předkupní právo se podílu netýká. Druhou výjimkou je bezúplatný převod podílu, kdy mají ostatní spoluvlastníci právo podíl vykoupit za cenu obvyklou.

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *