Limit pro platbu solidární daně se v roce 2020 změní

Limit pro platbu solidární daně se v roce 2020 změní

45058557 - close-up of businessperson hands checking invoice with magnifying glass at desk

Limit pro platbu solidární daně se v roce 2020 zvýší. Takzvanou milionářskou daň hradí osoby s vysokými příjmy, a to jak z podnikání, tak i ze zaměstnání.

Solidární daň byla v České republice zavedena v roce 2013 jako reakce na hospodářskou krizi. Do solidární daně spadá pouze aktivní příjem, na další příjmy z pronájmu, výher, prodeje nemovitosti apod. se solidární daň nevztahuje. Výše daně je 7 % a odvádí se pouze z částky nad limit solidární daně.

Pro rok 2020 stoupne hranice pro platbu solidární daně na částku 1 672 080 Kč hrubého příjmu. To znamená, že pokud váš hrubý příjem za rok 2020 bude činit 2 miliony korun, zaplatíte solidární daň ve výši 22 955 Kč (2 miliony – limit = 327 920 kč x 7 %). Spolu se solidární daní se samozřejmě odvádí i klasická 15% daň z příjmu.

Pro zaměstnance je tato částka rozpočítána na limit 139 340 Kč měsíčně a do jejich příjmů se započítávají i mimořádné odměny nebo odstupné. Může se tedy stát, že měsíční limit zaměstnanec překročí pouze v některých měsících, ve kterých odvede solidární daň, přičemž mu nevznikne povinnost roční platby daně. V tomto případě získá zaměstnanec odvedenou solidární daň za dané měsíce zpět po ročním zúčtování daně. Pokud zaměstnanci vznikne povinnost roční platby solidární daně, tj. roční hrubá mzda přesahuje limit 1 672 080 Kč, nemůže požádat o provedení ročního zúčtování daně a je povinen podat daňové přiznání.

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *