Založení společnosti půjde nově vyřídit on-line a bez notáře

Založení společnosti půjde nově vyřídit on-line a bez notáře

home-office-336373_960_720

Evropská unie připravila návrh směrnice o digitalizaci, která umožní začínajícím podnikatelům založení společnosti s ručením omezeným zcela on-line a bez přítomnosti notáře. Plně elektronický systém pro založení společností dnes funguje pouze v některých evropských zemích. Tato novinka by měla být v České republice zavedena maximálně do poloviny roku 2021.

Dle slov eurokomisařky Věry Jourové je hlavním cílem nové úpravy především snížení nákladů, úspora času a snížení byrokracie při zakládání nové společnosti.

V současné době je pro založení společnosti nezbytná návštěva notáře, který sepíše společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu. Zároveň si podnikatel musí pro nově vznikající společnost vyřídit živnostenské oprávnění. Oba tyto kroky by nově bylo možné učinit zcela on-line.

Základem efektivního fungování on-line systému bude především dostatečná identifikace majitele společnosti, která bude prováděna prostřednictvím občanských průkazů s elektronickým čipem. Nezbytná bude i kontrola obsahu a veškerých zákonných náležitostí zakladatelských dokumentů.

Dle Notářské komory by ovšem mohlo při využití digitalizovaného systému vzniknout riziko, že společnost založí neoprávněná osoba bez vědomí skutečného majitele a navíc nebude možné ověřit, že žadatel učinil on-line úkony na dálku zcela sám, dobrovolně a bez nátlaku. Jako možnou variantou identifikace osoby a jejího projevu vůle založit společnost, je využití videokonferencí notáře s majitelem firmy.

S vlastním legislativním návrhem přišla začátkem února i Česká pirátská strana, která prosazuje zakládání společnosti kompletně on-line během jediného dne. Spolu s návrhem Piráti spustili i vlastní webou aplikaci, která by měla on-line založení umožnit. Podle ministerstva spravedlnosti je ovšem pirátský návrh s ohledem na chystanou směrnici Evropské unie nadbytečný.

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *