Daň z nemovitosti 2019: vše, co potřebujete vědět

Daň z nemovitosti 2019: vše, co potřebujete vědět

house-1407562_960_720

Na konci ledna vyprší lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2019. Přiznání ale podávají jen někteří poplatníci, patříte mezi ně?

Daň z nemovitosti se přiznává a platí dopředu, takže přiznání pro rok 2019 se podává do 31. ledna 2019. Povinně ho podává každý, kdo se v roce 2019 stal vlastníkem nemovitosti nebo v předešlém roce zásadně upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznal již dříve. Změny, které ovlivní výpočet daně, jsou například kolaudace stavby, přístavba, nástavba, změna rozlohy pozemku nebo změna na stavební parcelu. Přiznání podává i ten, kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a některou z nich v roce 2018 prodal, daroval nebo jinak pozbyl, v tom případě vlastník podává dílčí daňové přiznání.

Daňové přiznání naopak nemusí podávat vlastník, který v uplynulém roce nemovitost daroval, prodal nebo jinak pozbyl a jinou nemovitost již nevlastní. Tuto skutečnost je pouze nutné písemně oznámit finančnímu úřadu do konce ledna, nebo se může stát, že vám finanční úřad daň vyměří i přes to, že již nejste jejím vlastníkem. Přiznání se nepodává ani v případě, že se změnil koeficient pro výpočet daně platný v obci, kde se nemovitost nachází. Finanční úřad tuto změnu zohlední sám. Pokud jste daňové přiznání již podali v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, přiznání nepodáváte.

Přiznání se podává buď v papírové, nebo elektronické formě na územní pracoviště finančního úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud máte zřízenou datovou schránku, jste povinni daňové přiznání odeslat jejím prostřednictvím.

Většina poplatníků (s výjimkou zemědělců a chovatelů ryb) má povinnost daň zaplatit do 31. května 2019. Pokud částka převýší 5 000 Kč, je možné ji rozdělit do dvou stejně vysokých splátek, první se hradí do konce května, druhá do 2. prosince. Výši daně se poplatníci dozvědí z daňové složenky, kterou zasílá příslušný finanční úřad během dubna a května, nebo formou předpisných seznamů, které budou během května k nahlédnutí na jednotlivých finančních úřadech. Právnické osoby obdrží tuto informaci prostřednictvím datové schránky.

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *