Solidární daň 2018: koho se týká a kolik zaplatí?

Solidární daň 2018: koho se týká a kolik zaplatí?

calculator-1680905_960_720

Podnikatelé a zaměstnanci, kteří v roce 2018 vydělali přes 1 438 992 Kč, zaplatí takzvanou solidární daň, tedy vyšší daň z příjmu než ostatní.

Progresivní daň se platí z ročního příjmu vyššího, než je 48násobek průměrné měsíční mzdy. Průměrná mzda se každoročně zvyšuje a tím se zvedá i hranice pro ty, kteří spadají mezi solidární plátce. Daň činí sedm procent z příjmů nad určený limit, který je pro letošní rok stanoven na 1 438 992 Kč.

Platbě sedmiprocentní progresivní daně podléhají pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti. Nevztahuje se na příjmy z kapitálového majetku či z pronájmu a prodeje nemovitosti, neboť pasivní příjmy solidární dani nepodléhají.

Zaměstnanci, jejichž měsíční mzda během roku 2018 přesáhla limit 119 916 Kč, se solidární dani taktéž nevyhnou. Může se tedy stát, že v jednom měsíci obdrží zaměstnanec mimořádně vysokou mzdu, například kvůli prémiím, v tom případě musí za daný měsíc zaplatit solidární daň. Rozhodným příjmem je ovšem stále částka 1 438 992 Kč. Pokud zaměstnanec tuto hranici za rok nepřesáhne, vznikne mu zpětně za rok 2018 nárok na vrácení odvedené daně.

Z příjmů podléhajících solidární dani se neplatí sociální pojištění, tudíž nijak neovlivní výši státního důchodu. Pro rok 2019 zůstane 7% sazba daně stejná, zvyšovat se ovšem bude limit pro rozhodné příjmy podléhající solidární dani, a to na 1 569 552 Kč.

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *