Pravomoci ČNB v oblasti hypoték posílí, zákon je v připomínkovém řízení

Pravomoci ČNB v oblasti hypoték posílí, zákon je v připomínkovém řízení

CBNod

Česká národní banka dál bojuje o zákonné pravomoci v oblasti regulace hypoték. Ministerstvo financí znovu poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o ČNB.

Zmíněnou novelu zákona již v roce 2017 schválila předchozí vláda, poslanecká sněmovna ji ovšem nestihla před loňskými volbami projednat. Novela zákona ovšem ve společnosti vyvolala vlnu nevole a i samotní poslanci vyjádřili obavu ze ztížení dostupnosti hypoték, a tím i šancí na vlastní bydlení.

ČNB usiluji o vynutitelnost v oblasti hypoték, v současné době jsou veškerá omezení hypoték pouze ve formě doporučení bankám a neexistuje zákonná úprava, která by tato pravidla upravovala. Centrální banka si od tohoto kroku slibuje omezení rizik na finančním trhu, a to především nadměrné zadlužování domácností.

S posledním doporučením přišla ČNB v červnu, kdy stanovila limity pro poskytování hypoték platné od října tohoto roku. Celková výše dluhu žadatele by neměla přesáhnout devítinásobek jeho ročního příjmu a zároveň by měsíční splátka dluhu neměla být vyšší než 45 % jeho čistého měsíčního příjmu. Návrh zákona ovšem současně obsahuje i výjimku, která v 5 % případů žádostí o hypotéku nevynucuje splnění těchto povinností, a to zejména u žadatelů s nestandardními majetkovými poměry.

Banky vesměs tato doporučení dodržují, novela ovšem počítá i s pokutou ve výši až 10 milionů korun v případě nedodržení těchto zákonných povinností.

S prvním omezením hypoték přišla ČNB na podzim 2016, kdy fakticky zakázala poskytování stoprocentních hypoték, v loňském roce pokračovala s  doporučením neposkytovat hypotéky nad 90 % procent zástavní hodnoty nemovitosti a výrazně omezit i hypotéky v rozmezí 80 až 90 % .

Pokud novela zákona projde legislativním procesem, měla by nabýt účinnosti v září 2019.

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *